Gå til

  1. Bruk og endringer av de nåværende generelle betingelsene

  All bruk av nettstedene og tjenestene som tilbys av nettstedet Mio-oroscop-del-giorno.com innebærer aksept av følgende generelle betingelser. I tilfelle brukeren ikke aksepterer alle eller noen av delene av de følgende generelle betingelsene, vil han eller hun bli varslet om å ikke bruke tjenesten. Mio-oroscop-del-giorno.com forbeholder seg retten til å gjøre endringer eller endre alle eller enkelte deler av tjenestene, og kan når som helst endre de generelle betingelsene. I alle tilfeller er den versjonen av de generelle betingelsene som gjelder for brukeren den som brukeren har akseptert sist.

  2. Brukeren

  Alle brukere som kobler seg til nettstedet må være myndige. Rettigheten til å bruke tjenestene er spesifikk for hver bruker. Enkelte tjenester kan være underlagt bestemte betingelser. Brukeren forplikter seg til ikke å selge eller bruke innholdet og tjenestene til kommersielle formål uten først å ha inngått en skriftlig avtale med Mio-oroscop-del-giorno.com. Brukeren er ansvarlig for enhver bruk av sin konto, uansett om det er blitt gitt uttrykkelig tillatelse av ham/henne eller ikke. Brukeren anerkjenner og aksepterer å være eneansvarlig for innholdet i dataene som legges inn på nettstedet. Han/hun aksepterer spesielt å ikke legge inn data som kan skade interessene til Mio-oroscop-del-giorno.com og/eller tredjeparter. For dette formål vil han/hun holde Mio-oroscop-del-giorno.com skadesløs for ethvert krav, basert direkte eller indirekte på disse opplysningene og/eller dataene, reist av enhver person som går mot Mio-oroscop-del-giorno.com. Han/hun påtar seg spesielt å dekke alle utgifter, uansett om de skyldes krav fra tredjeparter mot Mio-oroscop-del-giorno.com eller ikke, inkludert advokathonorar og rettssakskostnader. Brukeren forplikter seg til å informere Mio-oroscop-del-giorno.com om enhver overtredelse som han eller hun er kjent med; ikke å få tilgang til eller forsøke å få ulovlig tilgang til andre informasjonssystemer eller systemer tilkoblet nettet; ikke å forstyrre bruken eller nytelsen av tjenestene for andre brukere; ikke å bruke nettet til å legge inn virus, trojanere eller andre skadelige programmer.

  3. Tilgang til tjenesten

  Tjenesten er gratis tilgjengelig for alle brukere med internett-tilgang. Alle utgifter som gjelder tilgang til tjenesten, enten det er for utstyr, programvare eller internett-tilkobling, er utgifter som eksklusivt gjelder brukeren. Han/hun er eneansvarlig for at sin egen datamaskin, utstyr og internett-tilkobling fungerer. Mio-oroscop-del-giorno.com forbeholder seg retten til å avbryte, midlertidig suspendere eller modifisere tilgang til hvilken som helst del av tjenesten uten forhåndsvarsel, for å utføre vedlikehold, eller av hvilken som helst annen grunn, uten å pådra seg ansvar eller krav om erstatning.

  4. Oppsigelse

  Mio-oroscop-del-giorno.com forbeholder seg retten til å avslutte kontoen til enhver bruker umiddelbart og permanent, samt å nekte tilgang til tjenestene for enhver bruker som gir uriktige opplysninger ved registrering, eller hvis brukeren har overtrådt de nåværende generelle betingelsene. Mio-oroscop-del-giorno.com har også retten til å avslutte kontoen dersom den forblir inaktiv i mer enn ni måneder.

  5. Personopplysninger

  Av hensyn til brukernes personvern, antar Mio-oroscop-del-giorno.com at innsamling og behandling av generell informasjon på det nåværende nettstedet skjer i samsvar med lov nr. 78-17 av 6. januar 1978 om informatikk. Se også la charte de protection des Données Personnelles (Fransk databeskyttelseslov).

  6. Garantier

  I tilfelle av en klage eller uteblivelse av tjeneste, må brukeren kontakte Mio-oroscop-del-giorno.com på adressen som er oppgitt på nettstedet. Mio-oroscop-del-giorno.com legger vekt på det essensielt rekreative karakteret til tjenestene. Innholdet på nettstedet utgjør under ingen omstendigheter juridisk, psykologisk, medisinsk, yrkesmessig eller økonomisk rådgivning. Tilsvarende kan studier utført av nettstedet ikke erstatte en medisinsk eller psykologisk diagnose gjennomført av en helsepersonell.

  7. Ansvarsbegrensning

  Noen annonsebanere på nettstedet til Mio-oroscop-del-giorno.com fører brukerne til å følge linker til andre nettsider. Siden det ikke er noen kontroll over eksterne ressurser, bør brukerne erkjenne at Mio-oroscop-del-giorno.com ikke aksepterer noe ansvar med hensyn til denne typen ressurser og kan ikke holdes ansvarlig for innholdet; dataene som legges inn på disse nettstedene blir ikke lenger beskyttet av Mio-oroscop-del-giorno.com.

  8. Eiendomsrettigheter

  Brukeren erkjenner og aksepterer at innholdet (skriftlige dokumenter, programvare, fotografier, logoer...) av sponset reklame eller sendt via e-post, kommersiell informasjon produsert og lagt inn av Mio-oroscop-del-giorno.com, dets operatører og sponsorer, er beskyttet av franske opphavsrettigheter, varemerker, patentrettigheter, eller enhver annen lov anerkjent av gjeldende lovgivning. Brukeren er ikke autorisert til å kopiere, bruke, reprodusere, distribuere eller lage avledede verk av innholdet uten å oppnå uttrykkelig tillatelse fra Mio-oroscop-del-giorno.com, dets operatører og sponsorer. Enhver uautorisert reproduksjon av disse varemerkene, logoene, og særegne kjennetegn utgjør en overtredelse som er straffbar ved lov. Overtredere risikerer rettslige skritt, spesielt de fastsatt i artiklene L.335.2 og L.343.1 i åndsverkloven.

  9. Forespørsler om informasjon

  Alle forespørsler om informasjon må sendes til følgende e-postadresse: [email protected]. Beskyttelse, kommunikasjon, klager, tilbakebetalingskrav må sendes skriftlig og kan sendes per post til følgende adresse: free horoscope, SF Factory, 8-10 rue villedo, 75001 Paris, Frankrike; eller via e-post til [email protected].

  10. Gjeldende lover og regler

  De gjeldende lovene som gjelder innholdet og overføringen av data, på og rundt nettstedet, bestemmes av fransk lov. Ved en tvist som ikke kan løses vennskapelig, vil fransk domstol ha eksklusiv jurisdiksjon.

  De Mest Besøkte På Nettstedet

  Her er de mest populære horoskopene, artiklene og astro-appene på nettstedet, den ideelle anledningen til å fylle på med informasjon og moro om astrologi.